top of page

Når dere har valgt ut et problem dere ønsker å jobbe med, skal dere finne løsninger på problemet! 

jakt på behov.png

Oppgave 1. 

Sitt individuelt og skriv ned minimum 10 løsninger på problemet dere ønsker å løse 

Sett dere sammen og gå gjennom alles løsninger. 

Ingen løsninger er dumme!

Jobb alene , finn minimum 10 løsninger på problemet.

Sett dere sammen og se hvor mange løsninger dere har.

Oppgave 2. 

Velg dere ut de 5 løsningene dere ønsker å gå videre med. 

Skriv ned alle 5 med forklaring.

Velg ut de 5 beste løsnignene. 

bottom of page