top of page

For å starte en bedrift må dere komme på en idé dere ønsker å videreutvikle. I denne fasen skal vi se nærmere på hvordan dere finner en god idé og utvikler den videre til å bli en forretningsidé. 

jakt på behov.png

Oppgave 1. 

Sitt individuelt og lag en oversikt over behov eller problemer dere har observert at enten dere selv eller personer rundt dere har. Skriv ned minimum 5 problemer eller behov dere ser. 

Sitt deretter sammen og se gjennom alle problemene alle i gruppen har kommet med. 

Sitt alene og finn minimum 5 problemer/behov

Sitt sammen i gruppe og gå gjennom alle problemer /behov dere har funnet. 

Oppgave 2. 

Etter at dere har sett gjennom alle problemene til alle i gruppen, velger dere ut 1 problem dere ønsker å finne en løsning på. 

Velg 1 problem dere ønsker å finne løsninger til. 

bottom of page