For å starte en bedrift må dere komme på en idé dere ønsker å videreutvikle. I denne fasen skal vi se nærmere på hvordan dere finner en god idé og utvikler den videre til å bli en forretningsidé. 

jakt på behov.png

Oppgave 1. 

Lag en oversikt over behov eller problemer dere har observert at enten dere selv eller personer rundt dere har. Skriv ned ALT dere kommer på. ALLE ideer bør tas på alvor.​

Oppgave 2. 

  1. Lag en oversikt over hvilke problemer dere vil og kan jobbe med.
     

  2. Velg de problemene dere aller helst vil jobbe med. Skriv ned hvilke personer (tenkt målgruppe) som kan være interessert i å få hvert av problemene løst.
     

  3. Finn ut om det allerede finnes noen løsninger på hvert av problemene. Beskriv hvorvidt disse løsningene fungerer godt eller dårlig for målgruppen.

 

Det er viktig at dere tar dere god tid til å vurdere problemene, og at dere skriver ned alt dere kommer på. Når dere jobber med dette, vil dere sannsynligvis også komme på nye ideer som det kan være nyttig å ha med seg videre. Derfor er det viktig at det alltid er noen som tar notater fra møtene deres.