56872477_1084466928404829_5841560610990456832_n.jpg

Idéutvikling

I denne fasen skal dere jobbe med å utvikle en idé dere ønsker å jobbe med. Klikk dere inn på de ulike boksene under og gjør oppgavene som kan føre dere til en god idé! 

Mål for bedriften: 

 

  1. Alle skal kartlegge minst ett behov eller problem de vil jobbe med, gjerne med utgangspunkt i egne interesser.

  2. Dere skal bli bedre kjent med hva dere selv kan bidra med i en bedrift. 

  3. Dere skal skrive ned flere ideer om hva bedriften kan jobbe med.

2 Ideutvikling.png

Jakten på behov

Mulighetsstjernen

Idéutvikling

Søko EB var én av flere hundre elevbedrifter i Oslo i 2021. Elevbedrift gir deg mulighet til å jobbe med noe du selv brenner for! Ideene skal dere selv stå for, og i oppstarten er det kun kreativiteten som setter grenser. Derfor er det lurt å skrive ned mange ideer. Deretter kan dere se nærmere på hva som faktisk lar seg gjennomføre. Den beste ideen er sjelden den man startet med, så bruk god tid på å få mange ideer ned på papiret.

 
 

Økt 3.

Mål for bedriften

  1. Dere skal finne ut hvordan dere kan skape verdi innenfor den retningen dere har valgt, og ta en titt på hva andre gjør og har gjort tidligere. 

  2. Dere skal definere målgruppen.

  3. Dere skal gjennomføre en markedsundersøkelse i målgruppen.

  4. Forretningsideen skal være klar i slutten av denne økten. Dere trenger ikke å ha et ferdig produkt, men skal ha tenkt gjennom hva dere vil løse, for hvem og hvorfor dere vil gjøre det.

Verdiskaping

Målgruppe

Markedsundersøkelse

Forretningsidé