top of page
56872477_1084466928404829_5841560610990456832_n.jpg

Idéutvikling

I denne fasen skal dere jobbe med å utvikle en idé dere ønsker å jobbe med. Klikk dere inn på de ulike boksene under og gjør oppgavene som kan føre dere til en god idé! 

Mål for bedriften: 

 

  1. Alle skal kartlegge minst ett behov eller problem de vil jobbe med, gjerne med utgangspunkt i egne interesser.

  2. Dere skal bli bedre kjent med hva dere selv kan bidra med i en bedrift. 

  3. Dere skal skrive ned flere ideer om hva bedriften kan jobbe med.

2 Ideutvikling.png

Finn  10 løsninger individuelt. 

Utforsk de 5 ulike løsningene

Deretter sett dere sammen og gå gjennom alles løsninger.  

Velg ut den beste løsningen. 

Velg ut et problem/behov
Velg ut de 5 beste løsningene på problemet/behovet

Finn  5 problem/behov individuelt  

Sett dere sammen for å gå gjennom alles problemer/behov.

Søko EB var én av flere hundre elevbedrifter i Oslo i 2021. Elevbedrift gir deg mulighet til å jobbe med noe du selv brenner for! Ideene skal dere selv stå for, og i oppstarten er det kun kreativiteten som setter grenser. Derfor er det lurt å skrive ned mange ideer. Deretter kan dere se nærmere på hva som faktisk lar seg gjennomføre. Den beste ideen er sjelden den man startet med, så bruk god tid på å få mange ideer ned på papiret.

Økt 2
Økt 3

Økt 3.

Mål for bedriften

  1. Dere skal definere målgruppen.

  2. Dere skal gjennomføre en markedsundersøkelse med målgruppen deres.

  3. Forretningsideen skal være klar i slutten av denne økten. Dere trenger ikke å ha et ferdig produkt, men skal ha tenkt gjennom hva dere vil løse, for hvem og hvorfor dere vil gjøre det.

Målgruppe

Markedsundersøkelse

Forretningsidé

bottom of page