top of page

Elevbedrift-konseptet handler helt enkelt om å ha en idé og gjøre noe med den.

 

I denne perioden skal dere selv starte, drive og avvikle (sluttføre) en ekte bedrift. Dere skal komme med ideer til bedriften og står ansvarlige for hvordan dere driver den. 

 

Dere vil få hjelp og veiledning av lærerne underveis. Det er likevel deres egen innsats, kreativitet og engasjement som er avgjørende for hvor vellykket bedriften blir. Det er dette som er det beste og mest utfordrende med å drive elevbedrift. 

EB-plakat_oppdatert2906.png

Oppstart

I denne fasen gir Ungt Entreprenørskap dere en innføring i hva en Elevbedrift er, informerer om hvilke muligheter dere har, og gir dere inspirasjon fra andre elevbedrifter.

Idéutvikling

Gjennom kreative øvelser skal dere i denne fasen komme opp med en idé som dere kan lage en Elevbedrift av. Dere skal finne ut hvilke problemer og behov som finnes der ute, og hvem dere ønsker å løse et problem for.

Etablering

I denne fasen går dere fra bare å ha en idé til å etablere Elevbedriften hos Ungt Entreprenørskap. 

Drift

I denne fasen skal dere drive en Elevbedrift. Her skal dere jobbe med å utvikle varen eller tjenesten deres og finne ut hvordan den best kan markedsføres og selges.

 

Avvikling

Når dere er ferdig med å drive Elevbedriften, må dere avvikle bedriften. Da skal regnskapet godkjennes, andelseiere tilbakebetales og en sluttevaluering gjennomføres.

 

bottom of page