top of page

Kategorier

og kriterier

Fylkesmesterskapet for Elevbedrifter i Vestfold og Telemark 2022

Den 6. April 2022 arrangerer Ungt Entreprenørskap Vestfold og Telemark årets Fylkesmesterskap for Elevbedrifter. Mesterskapet har 10 forskjellige kategorier som elevbedriftene kan konkurrere i.

Alle elevbedrifter skal sende inn bidrag i kategoriene uten intervju. I kategoriene med intervju er det 

Husk at elevbedriften må være registrert i Perikum for å delta. 

 

Kategorier uten intervju

Kategorier med intervju 6. april

 • Alle elevbedrifter deltar i kategoriene uten intervju.

 • Kategoriene juryeres kun basert på innlevert bidrag og tilgjengelig innhold på nettside/Instagram.

 • Bidrag sendes inn digitalt i skjema under.

 • Innleveringsfrist er for disse kategoriene den 25. mars 2022

 • Noen elevbedrifter fra hver skole inviteres til Fylkesmesterskap for elevbedrifter som i år er på Bamble ungdomsskole den 6. april. 

 • En Elevbedrift fra hver skole får delta i kategorien beste presentasjon

 • En Elevbedrift fra hver skole får delta i kategorien beste Elevbedrift

 • De øvrige kategoriene får alle som er med på mesterskapet delta i (inkl. de som er med i beste presentasjon og beste Elevbedrift.

 • Noen kategorier har innlevering i forkant. Se informasjon i hver kategori.

Meny
DSC09796.jpg

Kategorier som forhånds-juryeres

1. forhåndsjuryerte

Beste markedsføring

Gode bedriftene bruker mye tid på markedsføring, og markedsfører seg slik mulige kunder og samarbeidspartnere kan finne dem for å lære mer og ta kontakt. Markedsføringen må være tydelig, og ikke minst at budskapet er målrettet til dem man snakker til. I kategorien beste markedsføring utfordrer vi elevbedriftene på å bruke Instagram til å markedsføre seg. Det er viktig at elevbedriften oppretter en bedriftskonto.

Juryens kriterier

 • Markedsføringens treffsikkerhet på elevbedriftens målgruppe.  

 • Elevbedriftens markedsføring av hvordan de jobber med bærekraft. 

 • Helhetsinntrykket til Instagram-kontoen, både mtp. innholdet og det visuelle.

 • Elevbedriften har skapt engasjement i sin markedsføring. Enten gjennom følgere, delinger eller innhold som engasjerer sin målgruppe. 

Innlevering

 • Markedsstrategi med informasjon om målgruppen og hvordan elevbedriften har tenkt å nå målgruppen sin på Instagram. 
   

 • Lenke til elevbedriftens Instagram 

Mal på en markedsstrategi

Beste markedsførig

Beste
reklamefilm

Reklamefilm er et godt virkemiddel for å fortelle og overbevise om sin vare eller tjeneste. De aller fleste har sett en reklamefilm, og husker gjerne de aller beste man har sett. Vinneren av beste reklamefilm går til elevbedriften som har laget en gjennomtenkt god reklamefilm som overbeviser publikum, og som man husker.

Juryens kriterier

 • Reklamefilmen har et tydelig budskap som passer til elevbedriften og varen/tjenesten. 

 • Reklamefilmen bør overbevise publikum til å bli interessert i produktet eller tjenesten ved å spille på følelser eller logikk. 

 • Reklamefilmen bør være original. 

 • Teknisk gjennomføring/kvalitet på reklamefilmen (trenger ikke være avansert)

Innlevering

 • Reklamefilmen kan maks være på 1 minutt, dersom filmen varer mer enn 1 minutt vil ikke filmen vurderes. 
   

 • Kun reklamefilm skal sendes inn. 

Beste reklamefilm

Beste
logo

Beste logo går til den Elevbedriften som har klart å lage en logo som gjenspeiler det bedrifter selger eller gjør. Logoen bør være noe man husker og kjenner igjen, så tenk derfor nøye på hvilke former og farger dere bruker. 

Hva ser juryen etter?

 • Originalitet og kreativitet i logoen.

 • Logoen gjenspeiler bedriftens navn eller forretningsidé gjennom bruk av ulike former, fager eller bilder.  

 • Logoen bør være lett å lese

 • Logoen er minneverdig

Innlevering

 • Forretningsidé

 • Logo

Beste logo

Beste sosiale entreprenørskap

Beste sosiale entreprenørskap går til en elevbedrift som har en vare eller en tjeneste som skaper verdi for samfunnet. Elevbedriften skal gjøre noe godt for andre, og verden skal bli et litt bedre sted pga. elevbedriften. De som vinner beste sosiale entreprenørskap har en dobbel bunnlinje, som vil si at de både hjelper mennesker/samfunnet (sosiale forhold) og at de har tenkt på hvordan bedriften få inn penger til å levere varer/tjenester (økonomiske forhold). Dobbel bunnlinje er for at bedriften skal kunne leve og at dermed flere får glede av de bedriften leverer.

Juryens kriterier

 • Elevbedriften har satt seg godt inn i målgruppen og målgruppens behov

 • Elevbedriftens arbeid gjør noe godt for folk og/eller lokalsamfunnet

 • Elevbedriften skaper nye muligheter for sin målgruppe eller på annen måte forbedrer livene deres

 • Elevbedriften har tenkt på både økonomiske og sosiale forhold

Innlevering

 • En overbevisende sammensatt tekst eller en film der dere forteller om bedriften deres og hvordan den skaper verdi.

Best innovasjon
Best samarbeid
DSC09796.jpg

Kategorier som juryeres fysisk på Fylkesmesterskapet

Beste presentasjon 

Beste vare/tjeneste 

Beste samarbeid

Beste bærekraft 

Beste Elevbedrift

Beste
samarbeid

Samarbeid er det viktigste for å gjennomføre oppgaver med andre, men er spesielt viktig for bedrifter. Samarbeid er det viktigste suksesskriteriet for elevbedriftene, og må tilpasses de som er med i elevbedriften. Vinneren av beste samarbeid er en elevbedrift som har funnet gode løsninger for samarbeidet, kan fortelle om erfaringer (f.eks. oppturer/nedturer), og fått til å skape samhold i elevbedriften.

Juryens kriterier

 • Elevbedriften har skapt engasjement om elevbedriftsarbeidet sitt

 • Elevbedriften har konkrete regler, planer og tiltak for å skape et godt arbeidsmiljø

 • Elevbedriften forteller og reflekterer rundt positive og negative hendelser i elevbedriftstiden, og hvordan det ble løst og påvirket dem

 • Elevbedriftens kommer med tips hvordan man kan få til et godt samarbeid i en elevbedrift

Innlevering

 • Samarbeidsbeskrivelse

Kategorier på messen

Beste
presentasjon

I denne kategorien vil finalister presentere sin elevbedrift for alle som deltar på fylkesmesterskapet. Her er det viktig at Elevbedriftene enkelt klarer å kommunisere hvem de er og hva de gjør. Publikum skal sitte igjen med en tanke om at dette er en bedrift man har troen på, noen som kan sitt produkt og marked godt.  

Juryens kriterier

Hva skal presenteres?

 • Elevbedriften er trygge og løsrevne fra manus. 

 • Elevbedriften engasjerer publikum. 

 • Elevbedriften forklarer forståelig og oversiktlig om sin elevbedrift og løsning. 

 • Presentasjonen har en god flyt, og bruker hjelpemidler på en måte som hjelper presentasjonen.

 • En presentasjon på 5 minutter

 • Innlevering av presentasjonsfil

 • I denne kategorien vil det ikke bli spurt spørsmål, her måles dere kun på evnen til å presentere dere selv og bedriften. 

Beste presentasjon

Beste
vare/tjeneste

For å få en inntekt må man naturligvis ha noe som noen er villige å betale for. I denne kategorien premierer vi elevbedrifter som har kommet langt i sin produktutvikling, og overbeviser med sin vare eller tjeneste. Elevbedrifter i denne kategorien har laget en prototype eller et pilotprosjekt og fått tilbakemeldinger på arbeidet sitt fra målgruppen.   

Hva ser juryen etter?

 • Elevbedriften har startet på en prototype av sitt produkt eller en pilot av sin tjeneste 

 • Elevbedriften har fått tilbakemeldinger fra målgruppen, og brukt tilbakemeldingene til videre utvikling

 • Elevbedriften har tatt bevisste valg på valg av materialer og innkjøp

 • Varen/tjenesten har plass i markedet

Ta med til Fylkesmesterskapet:

 • Beskrivelse at produktutvikling og vare/tjeneste

 • Tilbakemeldinger fra markedsundersøkelse

Beste produkt/tjeneste

Bærekrafts-
prisen

Vi har heldigvis kommet så langt at de aller fleste bedrifter har et bevisst forhold til bærekraft. Dette gjelder også elevbedriftene! Bærekraftsprisen premierer elevbedrifter som har gjort bærekraft til en viktig del av sin bedrift. Vinneren av bærekraftsprisen argumenterer godt for at de er en bærekraftig bedrift, og at de er med på å løse viktige utfordringer.

Hva ser juryen etter?

 • Elevbedriften viser at de gjennom elevbedriftstiden har vært eller blitt bærekraftige.

 • Elevbedriften har bærekraft som grunnlag for sin utvikling og sine avgjørelser. 

 • Elevbedriften har vært positiv eller nøytral i de tre delene som er bærekraftig utvikling
  (Klima/miljø, økonomi og sosiale forhold), og kan forklare på hvilken måte.

 • Elevbedriften argumenterer godt for å bidra til å løse i hvert fall ett av FNs bærekraftsmål. 

Ta med til fylkesmesterskapet

 • Bærekraftsbeskrivelse

Bærekraftsprisen

Beste
innovasjon

Mange bedrifter har suksess siden de har kommet på en forretningsidé som ingen har tenkt på før. De lager en vare eller en tjeneste som gjør at man tenker helt nytt. Innovasjon kan forklares som «nytenkende». Som f.eks. borrelås på sko istedenfor skolisser gjør at flere kan ta av og på sko selv. Den elevbedriften som vinner beste innovasjon overbeviser om at de har funnet en ny løsning som dekker et tydelig behov eller problem for en målgruppe. De skal også forklare hvordan forretningsidéen sin vil fungere, og hvilken effekt de tror den kommer til å ha for målgruppe eller samfunnet.

Juryens kriterier

 • Elevbedriften overbeviser om at de dekker et behov i markedet

 • Elevbedriften har god kjennskap til målgruppen sin

 • Elevbedriftens løsning er nytenkende (marked, produkt eller utførelse)

 • Elevbedriften bør ha en plan på hvordan bedriften kan drives videre. 

Innlevering

 • Innovasjonsbeskrivelse

sosiale entreprenrør

Beste
Elevbedrift

Beste Elevbedrift er den gjeveste prisen av de alle, og premierer elevbedrifter som har «hele pakka». Et godt grunnlag for en bedrift er å ha en god forretningsplan som mulige investorer kan se på. Forretningsplan skal alle elevbedrifter som deltar i beste elevbedrift levere inn. De beste elevbedriftene lager en god løsning for sin målgruppe, og tar gode avgjørelser underveis – sammen. Elevbedriften får gjennomført mye arbeid gjennom god arbeidsfordeling og gode samarbeidsavtaler med næringsliv.  

Hva ser juryen etter?

 • Elevbedriften bør ha god kontroll på målgruppe og marked. 

 • Elevbedriften forteller overbevisende om deres vare/tjeneste

 • Elevbedriften har klare roller og har godt fordelt ansvar

 • Elevbedriften kan fortelle om sin prosess fra start til nå, og om hva som kan være neste steg

 • Elevbedriften har hatt kontakt med næringsliv eller kommune for å utvikle bedriften eller varen/tjenesten sin.

 • Elevbedriften er bærekraftig

Innlevering

 • Forretningsplan

Mal på forretningsplan

Beste elevbedrift
bottom of page