top of page

Kategorier

og kriterier

Fylkesmesterskapet for Elevbedrifter i Vestfold og Telemark 2022

Den 6. April 2022 arrangerer Ungt Entreprenørskap Vestfold og Telemark årets Fylkesmesterskap for Elevbedrifter. Mesterskapet har 10 forskjellige kategorier som elevbedriftene kan konkurrere i.

Alle elevbedrifter skal sende inn bidrag i kategoriene uten intervju. I kategoriene med intervju er det 

Husk at elevbedriften må være registrert i Perikum for å delta. 

 

Digitale kategorier 

Kategorier for de som deltar fysisk på FMEB 2023

 • Alle elevbedrifter deltar i kategoriene uten intervju.

 • Kategoriene juryeres kun basert på innlevert bidrag og tilgjengelig innhold på nettside/Instagram.

 • Bidrag sendes inn digitalt i skjema under.

 • Innleveringsfrist er for disse kategoriene den 25. mars 2022

 • Noen elevbedrifter fra hver skole inviteres til Fylkesmesterskap for elevbedrifter som i år er på Bamble ungdomsskole den 6. april. 

 • En Elevbedrift fra hver skole får delta i kategorien beste presentasjon

 • En Elevbedrift fra hver skole får delta i kategorien beste Elevbedrift

 • De øvrige kategoriene får alle som er med på mesterskapet delta i (inkl. de som er med i beste presentasjon og beste Elevbedrift.

 • Noen kategorier har innlevering i forkant. Se informasjon i hver kategori.

Meny
DSC09796.jpg

Kategorier som forhånds-juryeres

1. forhåndsjuryerte

Beste markedsføring

Gode bedriftene bruker mye tid på markedsføring, og markedsfører seg slik mulige kunder og samarbeidspartnere kan finne dem for å lære mer og ta kontakt. Markedsføringen må være tydelig, og ikke minst at budskapet er målrettet til dem man snakker til. I kategorien beste markedsføring utfordrer vi elevbedriftene på å bruke Instagram til å markedsføre seg. Det er viktig at elevbedriften oppretter en bedriftskonto.

Juryens kriterier

 • Elevbedriften skal ha en tydelig logo som er beskrivende for bedriften. 
   

 • Elevbedriften skal ha en klar tanke om hvem målgruppen deres er og nå ut til dem.  
   

 • Elevbedriften skal ha en helthetlig markedsføring. Det betyr at de skal ha et gjennomgående tema i profilen sin; Ved gjenbruk av tekst, form og farge.  

Innlevering

 • Lenke til sosiale medier 

 • Logo 

 • Forklaring av markedsføringen  

Beste markedsførig

Beste
reklamefilm

Reklamefilm er et godt virkemiddel for å fortelle og overbevise om sin vare eller tjeneste. De aller fleste har sett en reklamefilm, og husker gjerne de aller beste man har sett. Vinneren av beste reklamefilm går til elevbedriften som har laget en gjennomtenkt god reklamefilm som overbeviser publikum, og som man husker.

Juryens kriterier

 • Elevbedriften skal ved hjelp av forretningsidé produsere en reklamefilm med et klart budskap til mottaker. Elevene skal enkelt forklare deres idé, hvilket problem/behov de løser og hvilken målgruppe de løser det for. 
   

 • Elevbedriften skal overbevise mottaker til å bli interessert i produktet/tjenesten ved å spille følelser og/eller logikk. 
   

 • Reklamefilmen skal ha en tydelig rød tråd fra start til slutt. 

Innlevering

 • Reklamefilmen kan maks være på 1 minutt, dersom filmen varer mer enn 1 minutt vil ikke filmen vurderes. 
   

 • Kun reklamefilm skal sendes inn. 

Beste reklamefilm

Beste sosiale entreprenørskap

Beste sosiale entreprenørskap går til en elevbedrift som har en vare eller en tjeneste som skaper verdi for samfunnet. Elevbedriften skal gjøre noe godt for andre, og verden skal bli et litt bedre sted pga. elevbedriften. De som vinner beste sosiale entreprenørskap har en dobbel bunnlinje, som vil si at de både hjelper mennesker/samfunnet (sosiale forhold) og at de har tenkt på hvordan bedriften få inn penger til å levere varer/tjenester (økonomiske forhold). Dobbel bunnlinje er for at bedriften skal kunne leve og at dermed flere får glede av de bedriften leverer.

Juryens kriterier

 • Elevbedriften skal sette seg godt inn i problemer og behov deres målgruppe har, og vise at de har løst målgruppens probem/behov. 
   

 • Arbeidet elevbedriften gjør bør løse et eller flere sosiale forhold vi ser i samfunnet i dag. 
   

 • Elevbedriften skal skape en enklere hverdag for og med målgruppen. Dette skal skape nye muligheter og på et vis forbedre livskvalitet til målgruppen. 

Innlevering

 • En overbevisende sammensatt tekst eller en film der dere forteller om bedriften deres og hvordan den skaper verdi.

sosiale entreprenrør
DSC09796.jpg

Kategorier som juryeres fysisk på Fylkesmesterskapet

Beste stand 

Beste vare/tjeneste 

Bærekraftsprisen 
Beste Elevbedrift

Kategorier på messen

Beste
stand

I denne kategorien vil finalister presentere sin elevbedrift for alle som deltar på fylkesmesterskapet. Her er det viktig at Elevbedriftene enkelt klarer å kommunisere hvem de er og hva de gjør. Juryen skal sitte igjen med en tanke om at dette er en bedrift man har troen på, noen som kan sitt produkt og marked godt.  

Juryens kriterier

 • Elevbedriftene skal skille seg fra mengden ved hjelp av pynt og service på stand.  
   

 • Elevbedriftene skal alltid ha en eller flere på stand og være imøtekommende.  
   

 • Standen skal tydelig vise produktet/tjenesten til bedriften, ved hjelp av prototype eller annet som viser produktet/tjenesten.  

Hva skal presenteres?

 • Elevbedriften skal presentere sin elevbedrift på best mulig måte 

 • Her er det pynt og service som blir vurdert, så ta med dere det som gjør at dere skiller dere ut. 

Beste stand

Beste
vare/tjeneste

For å få en inntekt må man naturligvis ha noe som noen er villige å betale for. I denne kategorien premierer vi elevbedrifter som har kommet langt i sin produktutvikling, og overbeviser med sin vare eller tjeneste. Elevbedrifter i denne kategorien har laget en prototype eller et pilotprosjekt og fått tilbakemeldinger på arbeidet sitt fra målgruppen.   

Hva ser juryen etter?

 • Elevbedriften har startet på en prototype av sitt produkt eller en pilot av sin tjeneste 

 • Elevbedriften har fått tilbakemeldinger fra målgruppen, og brukt tilbakemeldingene til videre utvikling

 • Elevbedriften har tatt bevisste valg på valg av materialer og innkjøp

 • Varen/tjenesten har plass i markedet

Ta med til Fylkesmesterskapet:

 • Beskrivelse at produktutvikling og vare/tjeneste

 • Tilbakemeldinger fra markedsundersøkelse

Beste produkt/tjeneste

Bærekrafts-
prisen

Vi har heldigvis kommet så langt at de aller fleste bedrifter har et bevisst forhold til bærekraft. Dette gjelder også elevbedriftene! Bærekraftsprisen premierer elevbedrifter som har gjort bærekraft til en viktig del av sin bedrift. Vinneren av bærekraftsprisen argumenterer godt for at de er en bærekraftig bedrift, og at de er med på å løse viktige utfordringer.

Hva ser juryen etter?

 • Elevbedriften viser at de gjennom elevbedriftstiden har vært eller blitt bærekraftige.

 • Elevbedriften har bærekraft som grunnlag for sin utvikling og sine avgjørelser. 

 • Elevbedriften har vært positiv eller nøytral i de tre delene som er bærekraftig utvikling
  (Klima/miljø, økonomi og sosiale forhold), og kan forklare på hvilken måte.

 • Elevbedriften argumenterer godt for å bidra til å løse i hvert fall ett av FNs bærekraftsmål. 

Ta med til fylkesmesterskapet

 • Bærekraftsbeskrivelse

Bærekraftsprisen

Beste
Elevbedrift

Beste Elevbedrift er den gjeveste prisen av de alle, og premierer elevbedrifter som har «hele pakka». Et godt grunnlag for en bedrift er å ha en god forretningsplan som mulige investorer kan se på. Forretningsplan skal alle elevbedrifter som deltar i beste elevbedrift levere inn. De beste elevbedriftene lager en god løsning for sin målgruppe, og tar gode avgjørelser underveis – sammen. Elevbedriften får gjennomført mye arbeid gjennom god arbeidsfordeling og gode samarbeidsavtaler med næringsliv.  

Hva ser juryen etter?

 • Elevbedriften bør ha god kontroll på målgruppe og marked. 

 • Elevbedriften forteller overbevisende om deres vare/tjeneste

 • Elevbedriften har klare roller og har godt fordelt ansvar

 • Elevbedriften kan fortelle om sin prosess fra start til nå, og om hva som kan være neste steg

 • Elevbedriften har hatt kontakt med næringsliv eller kommune for å utvikle bedriften eller varen/tjenesten sin.

 • Elevbedriften er bærekraftig

Innlevering

 • Forretningsplan

Mal på forretningsplan

Beste elevbedrift
bottom of page