top of page

Oppgave 1.

Alle fyller ut hver sin mulighetsstjerne. Denne er nyttig når man skal komme til en god forretningsidé, utvikle bedriften eller fordele roller på de som er med i bedriften. Fyll ut i hvert deres dokument, og ev. samle svarene til alle her, om dere er enige om at det er greit. Husk at dere står sammen om å gjøre bedriften best mulig, og at dette er et godt hjelpemiddel for å få til nettopp dette!

Erfaring:

 

 

 

Lidenskap:

 

 

 

Evner:

 

 

 

Nettverk:

Oppgave 2.

Etter alle har fylt ut sin mulighetsstjerne og dere har pratet om hva alle har skrevet, skal dere diskutere hva elevbedriften trenger for at dere skal få laget eller gjort det dere ønsker. Dere skal med andre ord først finne ut hvilken kunnskap og hvilke ressurser som trengs, deretter se i det dere har svart for å kartlegge hva dere har og hva dere mangler. Dette blir noe av det viktigste grunnlaget dere har for videre arbeid. Husk at dere kan fylle ut mer etter hvert som tiden går!

1.
Hva trenger elevbedriften for å bli noe av og komme til et resultat?

3.
Hva trenger vi hjelp fra andre for å få til?

bottom of page