top of page

I denne fasen skal dere lage et budsjett og starte på elevbedriftens regnskap. Husk at dere kan spare penger ved å tenke bærekraftig, for mer info om bærekraft;  Klikk her

Budsjett: 

Budsjett er en oppstilling som viser inntekter og utgifter dere kan forvente dere i fremtiden. Budsjettet deres brukes som et utgangspunkt når dere skal skaffe startkapital.

 

Produktet/tjenesten dere har bestemt dere for å selge, må vurderes i sammenheng med det aktuelle prisnivået og hva dere antar at dere har kapasitet til å produsere.

 

Kanskje markedsundersøkelsen ga dere en pekepinn på hvor mye dere kan forvente å selge?

Regnskapet er et system der dere kan registrere de inntektene og utgiftene dere har og skape dere et oversiktlig bilde av elevbedriftens økonomiske stilling.

 

Regnskapet viser om dere går med overskudd eller underskudd, om inntektene er større enn utgiftene eller omvendt. Elevbedriftens økonomi forandres hele tiden, og det er viktig å følge med.

 

Økonomiansvarlig er avhengig av å få løpende informasjon fra de andre i elevbedriften. Utgifter knyttet til markedsføring, produksjon, innkjøp av råvarer og utstyr skal bokføres på lik linje med inntekter fra salg.

 

God oversikt er avgjørende for ikke å havne i en vanskelig økonomisk situasjon. Igjen er det viktig å følge med på at ingen gjør innkjøp eller bestillinger dere ikke har dekning for i bedriftens regnskap.

Regnskap: 

Elevbedrifter får ikke pådra seg gjeld, så dere får ikke ta penger for noe før det kan leveres til kunden og får ikke kjøpe på kreditt. Dere må derfor skaffe seg penger i forkant. Dette gjøres ved å skaffe investorer, selge andeler eller spørre om startkapital når man oppretter bankkonto.

 

Det er også mulig å skaffe det man trenger til elevbedriften gjennom avtaler, så spør om en god avtale om det er noen (bedrifter) som har noe dere trenger!

Dere må hele tiden ha oversikt over alle som har kjøpt andeler og dem som har investert i bedriften deres. Dette skal føres inn i regnskapet, i tillegg til at dere må ha et bilag til arkivet deres. 

 

Gjeld:

mal på budsjett

mal på regnskap

Utgifter:

Penger som går ut. Altså penger dere bruker hvis dere kjøper noe. 

Inntekter:

De pengene som bedriften får inn. Altså hvis noen kjøper produktet deres. 

bottom of page