top of page
Beste
sosiale entreprenør 
Hva skal sendes inn og hvordan?

Beste sosiale entreprenør går til en Elevbedrift som har en vare eller en tjeneste som skaper verdi for samfunnet og personer rundt seg. Elevbedriften skal gjøre noe godt for andre, og verden skal bli et litt bedre sted på grunn av elevbedriften.

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier

Hver bedrift skal presentere bedriften og dens produkt/tjenester via innsendt visuelt materiale.

Lenke til innsending: 

Innleveringsfrist: 

24.03.2021

  • Treffer bedriften målgruppen og dens behov?

  • Har bedriften en definert sosial utfordring som de ønsker å løse? 

  • Har bedriften en nyskapende løsning? 

  • Skaper bedriften begeistring for sitt arbeid i lokalsamfunnet? 

  • Har bedriften fokus på sosiale resultater, men er også økonomisk og miljømessig gunstig (Mao. bærekraftig utvikling, og kan knyttes til FNs bærekraftsmål)? 

Intervjudagen: 

Intervjudag:

Ingen. 

bottom of page