top of page

Beste samarbeid

Alle elevbedrifter skal lage en evaluering av samarbeid og læringseffekt i løpet av elevbedriftstiden. Kandidater til denne prisen nomineres av lærer, og vi bruker innlevert bidrag fra elevbedriften sammen med nominasjonen fra læreren for å velge ut elevbedrifter som skal stille til intervju med jurypanel.

 

En finalist per klasse velges ut til intervju. Spør Ungt Entreprenørskap om dere ønsker hjelp med juryering/avgjørelse

Hvordan få til samarbeid?

Hvordan få til samarbeid?

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier

  • Hvordan har Elevbedriften skapt engasjement i sin bedrift? 

  • Hvilke mål har Elevbedriften planlagt for å skape et godt arbeidsmiljø (trivsel og motivasjon) i sin Elevbedrift? 

  • Hvilke utfordringer har oppstått og hvordan har de blitt taklet? 

  • Hva har elevene lært om samarbeid og Elevbedrift

Hvordan sender jeg inn bidrag?

Denne kategorien ligger 

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier

  • Hvordan har Elevbedriften skapt engasjement i sin bedrift? 

  • Hvilke mål har Elevbedriften planlagt for å skape et godt arbeidsmiljø (trivsel og motivasjon) i sin Elevbedrift? 

  • Hvilke utfordringer har oppstått og hvordan har de blitt taklet? 

  • Hva har elevene lært om samarbeid og Elevbedrift

bottom of page