top of page

Intervjudagen: 

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier

 • Elevbedriften må ha markedsført seg tydelig mot målgruppen sin via visuelt innhold. 

 • Markedsføringen bør ha et pent og godt helhetsinntrykk. 

 • Elevbedriften bør ha skapt engasjement i sin markedsføring. Elten gjennom mange følgere eller innhold som engasjerer sin målgruppe. 

BESTE
MARKEDSFØRI
NG

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier

 • Elevbedriften må ha markedsført seg tydelig mot målgruppen sin via visuelt innhold. 

 • Markedsføringen bør ha et pent og godt helhetsinntrykk. 

 • Elevbedriften bør ha skapt engasjement i sin markedsføring. Elten gjennom mange følgere eller innhold som engasjerer sin målgruppe. 

BESTE
MARKEDSFØRI
NG

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier

 • Hvordan har Elevbedriften skapt engasjement i sin bedrift? 

 • Hvilke mål har Elevbedriften planlagt for å skape et godt arbeidsmiljø (trivsel og motivasjon) i sin Elevbedrift? 

 • Hvilke utfordringer har oppstått og hvordan har de blitt taklet? 

 • Hva har elevene lært om samarbeid og Elevbedrift

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier

 • Elevbedriften må ha markedsført seg tydelig mot målgruppen sin via visuelt innhold. 

 • Markedsføringen bør ha et pent og godt helhetsinntrykk. 

 • Elevbedriften bør ha skapt engasjement i sin markedsføring. Elten gjennom mange følgere eller innhold som engasjerer sin målgruppe. 

BESTE
REKLAMEFILM

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier

 • Hvordan har Elevbedriften skapt engasjement i sin bedrift? 

 • Hvilke mål har Elevbedriften planlagt for å skape et godt arbeidsmiljø (trivsel og motivasjon) i sin Elevbedrift? 

 • Hvilke utfordringer har oppstått og hvordan har de blitt taklet? 

 • Hva har elevene lært om samarbeid og Elevbedrift

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier

 • Elevbedriften må ha markedsført seg tydelig mot målgruppen sin via visuelt innhold. 

 • Markedsføringen bør ha et pent og godt helhetsinntrykk. 

 • Elevbedriften bør ha skapt engasjement i sin markedsføring. Elten gjennom mange følgere eller innhold som engasjerer sin målgruppe. 

BESTE
LOGO

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier

 • Hvordan har Elevbedriften skapt engasjement i sin bedrift? 

 • Hvilke mål har Elevbedriften planlagt for å skape et godt arbeidsmiljø (trivsel og motivasjon) i sin Elevbedrift? 

 • Hvilke utfordringer har oppstått og hvordan har de blitt taklet? 

 • Hva har elevene lært om samarbeid og Elevbedrift

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier

 • Elevbedriften må ha markedsført seg tydelig mot målgruppen sin via visuelt innhold. 

 • Markedsføringen bør ha et pent og godt helhetsinntrykk. 

 • Elevbedriften bør ha skapt engasjement i sin markedsføring. Elten gjennom mange følgere eller innhold som engasjerer sin målgruppe. 

BESTE
INNOVASJON

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier

 • Hvordan har Elevbedriften skapt engasjement i sin bedrift? 

 • Hvilke mål har Elevbedriften planlagt for å skape et godt arbeidsmiljø (trivsel og motivasjon) i sin Elevbedrift? 

 • Hvilke utfordringer har oppstått og hvordan har de blitt taklet? 

 • Hva har elevene lært om samarbeid og Elevbedrift

bottom of page