top of page

Beste presentasjon 

Hva skal sendes inn og hvordan?

Prisen for Beste presentasjon går til den elevbedrifter som klarer å engasjere lytterne, samt gi lytterne tro på at elevbedriften er en god gruppe. Viser elevene seg fra sin beste side?

Ingen innlevering i denne kategorien! Kun nominasjon fra lærere. 

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier

Hver bedrift skal presentere bedriften og dens produkt/tjenester via innsendt visuelt materiale.

Lenke til innsending:

Innleveringsfrist: 

Info kommer

  • Fremtoning: er elevene selvsikre og løsrevet fra manus?

  • Blir alle i bedriften presentert på en god måte med tilhørende arbeidsoppgaver, roller osv?

  • Er elevene overbevisende ?

  • Hva er gjort for at man skal huske presentasjonen?

Intervjudagen: 

Intervjudag:

Ingen 

bottom of page