top of page

Beste markedsføring 

Hva skal sendes inn og hvordan?

Enhver bedrift bør markedsføre seg på en slik måte at både potensielle kunder og samarbeidspartnere finner bedriften, og forstår enkelt hva bedrifter selger. Elevene skal derfor markedsføre bedriften på best mulig måte ved bruk av Instagram som plattform. Her er det viktig at bedriften oppretter en bedriftskonto.

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier

Hver bedrift skal presentere bedriften og dens produkt/tjenester via innsendt visuelt materiale.

Lenke til innsending: 

Innleveringsfrist: 

Info kommer

  • Treffer bedriften målgruppen?

  • Er elevene gode til å skape engasjement på sin profil? Og andres profiler?

  • Helhetsinntrykk av profilen

  • Hvilke analyse har de gjort etter bruk av Instagram?

Intervjudagen: 

Intervjudag: 06.04.2021

Under intervjuet vil dere bli spurt om hvordan dere har markedsført dere. Har dere funnet ut at noen bilder treffer publikum bedre enn andre? Hvorfor har dere valgt å markedsføre dere slik dere gjorde?

Hva skal dere ha klart? 

Før intervjuet burde dere ha klart følgende: 

  • Det dere har av markedsmateriell: instagram, Facebook, hjemmeside etc. 

  • Test at lenken fungerer og sitt klare pålogget 10 minutter før avtalt tidspunkt. 

Dersom jeg ikke kan datoen og tidspunktet som har blitt satt opp?

Dersom dere ikke kan stille opp til tiden dere er tilsendt kan dere sende inn en film med forklaring. Det kan være lurt å få hjelp av en voksen til å intervjue dere. 

Videre ønsker vi å informere om at det ikke er mulig å endre tidspunkt for intervjuet. 

bottom of page