top of page

Beste logo 

Beste logo går til den elevbedriften som har klart å lage en logo som gjenspeiler det bedrifter selger. Logoen bør fange publikum. Tenk derfor nøye på hvilke former og farger dere bruker. 

Hva skal sendes inn og hvordan?

Logoen sendes inn via lenke under:

Lenke til innsending: 

Innleveringsfrist: 

Info kommer

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier

  • Originalitet

  • Gjenspeiler Logoen bedriften?

  • Er logoen minneverdig?

Intervjudagen: 

Ingen intervju i denne kategorien. 

bottom of page