top of page

Beste innovasjon 

Hva skal sendes inn og hvordan?

Beste innovasjon går til den bedriften som har brukt mye tid på idéutviklingen, og som enten alene eller sammen med eksterne samarbeidspartnere har utviklet et produkt eller en tjeneste som er nyskapende. Dette kan enten være en helt ny idé eller allerede eksisterende ideer satt sammen på en helt ny måte.

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier

Send inn en beskrivelse av vare eller tjeneste, gjerne med bilder.

Resultater fra prototype- eller pilottesting (markeds- eller brukerundersøkelse)

Lenke til innsending: 

Innleveringsfrist: 

Info kommer

  • Hvordan oppstod ideen? 

  • Er produktet/tjenesten nyskapende(innovativ)? 

  • Er det behov for produktet/tjenesten i markedet? 

  • Er det en egen idé? 

  • Funksjonalitet og design 

  • Hvordan har bedriften løst utfordringer i utviklingen?

  • Elevbedriften må ovenfor juryen kunne fortelle hvordan de har kommet fram til og utviklet sitt produkt/ tjeneste.

Intervjudagen: 

Intervjudag: info kommer

Under intervjuet vil dere bli spurt om hvordan dere kom på ideen og hvordan dere jobbet for å videre utvikle den. 

Hva skal dere ha klart? 

Før intervjuet burde dere ha klart følgende: 

  • Ha oneNote, mappe etter notater med arbeidet dere gjorde under elevbedriftstiden. Kan også være lurt å ha markedsundersøkelser fremme dersom det skulle oppstå spørsmål om dette. 

  • Test at lenken fungerer og sitt klare pålogget 10 minutter før avtalt tidspunkt. 

Dersom vi ikke kan datoen eller tidspunktet som har blitt satt opp?

Dersom dere ikke kan stille opp til tiden dere er tildelt kan dere sende inn en film med forklaring. Det kan være lurt å få hjelp av en voksen til å intervjue dere.

Videre ønsker vi å informere om at det ikke er mulig å endre tidspunkt for intervjuet. 

bottom of page