top of page

Beste elevbedrift 

Hva skal sendes inn og hvordan?

I kategorien Beste Elevbedrift legger juryen vekt på helhetsinntrykket som bedriften gir. Elevenes kunnskap, samarbeidsevne, idé og salgsinnsats telles med i juryens vurdering. 

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier

Hver bedrift skal presentere bedriften og dens produkt/tjenester via innsendt visuelt materiale.

Lenke til innsending:

Innleveringsfrist: 

Info kommer

  • Produktkunnskap: hva kan elevene om produktet sitt/tjenesten sin?

  • Lagånd: hvordan er samarbeidet i bedriften?

  • Prosesskunnskap: hva kan elevene fortelle om prosessen fra idéutvikling til produksjon?

  • Læringsprosess: hvordan kan elevene reflektere over egen læring?

  • Samarbeidspartnere/avtaler med eksterne aktører: har elevbedriften fått strategiske samarbeid eller gjort avtaler å få hjelp?

  • Bærekraft: har elevbedriften en bærekraftig linje?

Intervjudagen: 

Intervjudag: Info kommer. 

Under intervjuet vil dere bli spurt om alt fra forretningside, målgruppe til markedsundersøkelse.  

Hva skal dere ha klart? 

Før intervjuet burde dere ha klart følgende: 

  • Ha klart det dere trenger at tidligere arbeid. Markedsundersøkelse, bærekraftsmål til logg på hvordan dere har jobbet. 

  • Ha gjerne klar prototypen, nettsiden osv. 

  • Test at lenken fungerer og sitt klare pålogget 10 minutter før avtalt tidspunkt. 

Dersom jeg ikke kan datoen og tidspunktet som har blitt satt opp?

Dersom dere ikke kan stille opp til tiden dere er tilsendt kan dere sende inn en film med forklaring. Det kan være lurt å hjelp av en voksen til å invtervjue dere. 

Videre ønsker vi å informere om at det ikke er mulig å endre tidspunkt for intervjuet.

 

bottom of page