top of page
Hva skal sendes inn og hvordan?

Bærekraftsprisen går til den Elevbedriften som har tenkt bærekraftig og kan vise til produkter eller tjenester som ikke skader miljøet, men heller gagner det. Elevbedriften må også drive i tråd med prinsippene for bærekraftig utvikling. 

Hva skal sendes inn? En beskrivelse av hvordan elevbedriften er bærekraftig. Dere velger selv format. Bruk kriteriene for å lage innholdet deres.

Innleveringsfrist: 

Info kommer. 

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier
  • Produktkunnskap: hva kan elevene om produktet sitt/tjenesten sin?

  • Lagånd: hvordan er samarbeidet i bedriften

  • Prosesskunnskap: hva kan elevene fortelle om prosessen fra idéutvikling til produksjon.

  • Læringsprosess: hvordan kan elevene reflektere over egen læring?

  • Samarbeidspartnere/avtaler med eksterne aktører (har elevbedriften fått strategiske samarbeid eller gjort avtaler å få hjelp?

  • Bærekraft (har elevbedriften en bærekraftig linje?)

Intervjudagen: 

Intervjudag: info kommer

Under intervjuet vil dere bli spurt om hvordan dere har jobbet med bærekraft. 

Hva skal dere ha klart? 

Før intervjuet burde dere ha klart følgende: 

  • OneNote, mappe etter notater med det dere har jobbet med og FN´s bærekraftsmål.

  • Test at lenken fungerer og sitt klare pålogget 10 minutter før avtalt tidspunkt. 

Dersom jeg ikke kan datoen og tidspunktet som har blitt satt opp?

Dersom dere ikke kan stille opp til tiden dere er tildelt kan dere sende inn en film med forklaring. Det kan være lurt å få hjelp av en voksen til å intverjue dere. 

Videre ønsker vi å informere om at det ikke er mulig å endre tidspunkt for intervjuet. 

bottom of page