top of page

Å være en bærekraftig bedrift trenger ikke nødvendigvis bety at du løser et av FN´s bærekraftsmål som for eksempel lik utdanning til alle, likestilling mellom kjønn eller liv under hav. Det kan også bety at dere er en bedrift som tenker bærekraftige løsninger gjennom gjenbruk, mer miljøvennlige materialer, redesign eller transport. 

Det å tenke bærekraftig ganger ikke bare jordkloden, men også økonomien til bedriften din.

Les mer om FN´s bærekraftsmål: 
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

MicrosoftTeams-image (5).png

i fylkesmesterskapet ønsker vi at alle deltar i kategorien: beste markedsføring. For mer informasjon om kriterier til denne ktagorien, klikk her. 

Eks: Si at du skal lage en benk som dere skal selge. Dersom du kjøper nye materialer til benken kan det koste deg tusenvis av kroner. Men dersom du for eksempel spør en Byggeforretning om de har noe de skal kaste som du kan få til en billigere penge har du spart masse penger! 

bottom of page