top of page

Produktutvikling og produksjon 

Gjennom idéutviklingsfasen i steg 3 har dere funnet fram til en idé og et produkt som dere ønsker å realisere. Dere skal nå jobbe fram det endelige produktet og teste det før det settes i produksjon og er klart for å kanskje selge.

Produktutvikling er en kontinuerlig prosess som involverer alle i bedriften. Det er viktig at dere hele tiden er åpne for å videreutvikle forretningsideen deres hvis dere kommer på nye spennende løsninger. For å få produktet eller tjenesten deres klart for salg bør dere tenke gjennom:

  • Hvilke spesielle egenskaper skal produktet ha?

  • Hvordan kan dere tenke bærekraft i deres løsning?

  • Hva slags design skal dere bruke?

  • Hvilke fordeler har produktet i forhold til konkurrerende produkter?

  • Har dere tid til å produsere produktet før elevbedriften skal avvikles?

  • Hva vil det koste å produsere produktet?

  • Kan dere produsere produktet selv, eller må dere sette ut produksjonen?

  • Kan dere få laget en prototype av produktet?

  • Hva skal produktet koste og vil det være lønnsomt for dere?

  • Kjenner dere noen som kan hjelpe dere i denne fasen?

Husk at dere må ha fokus på det som dere mener er unikt ved produktet deres. Ved å være unike vil dere ha en fordel overfor konkurrentene deres. Å finne og videreutvikle dette unike er inspirerende for dere og vekker oppmerksomhet i markedet.

Prototype

En del elevbedrifter velger å lage en prototype. En prototype er en foreløpig utgave av et produkt. Den lager dere før dere starter produksjonen av produktet, og formålet er å demonstrere og teste funksjon, design og kvalitet. Det er også mulig å kvalitetssikre produktet gjennom markedsundersøkelser og kontakt med folk i nettverket deres.

Også for elevbedrifter som tilbyr tjenester eller service, er det viktig å prøve ut løsningen før dere går i gang på ordentlig. Gjennom å prøve og feile, forbedre og forkaste vil dere etter hvert få et godt grunnlag for å bestemme hvordan det endelige produktet / den endelige tjenesten skal være.

Design

Design handler ikke bare om hvordan produktet deres ser ut, men også om dets funksjonalitet og brukervennlighet. Designen er derfor også viktig å jobbe litt med.

MicrosoftTeams-image (5).png

i fylkesmesterskapet kan dere delta i ktaegorien Beste produkt/tjeneste. Være obs på at dere må ha laget en prototype for å delta her. For mer informasjon om kriterier, klikk her. 

Bli kjent med ideen

Emballasjedesign

bottom of page