top of page

Handlingsplan

Det kan være smart å sette opp en handlingsplan for å komme raskt i gang. Handlingsplanen skal inneholde konkrete aktiviteter og oppgaver, ansvarlige personer og aktuelle deadliner i prosessen.

Oppgave

Lag først forslag til handlingsplanen individuelt, for så å sammenligne med gruppa. Malen for handlingsplanen vil dere få tildelt av lærer. Husk å tenke gjennom:

  • Hva må gjøres først? 

  • Hvilke aktiviteter/oppgaver kan gjøres parallelt/samtidig? 

  • Hvilke aktiviteter/oppgaver kan gjøres uten at de påvirker hverandre? 

  • Hvem kan ha hatt lignende problemer før oss? Kan vi ta en prat med disse? 

 

Obs! Hver oppgave skal ha én (og bare én) ansvarlig! 

Eksempel på oppgaver:

  • Lage nettside, skaffe materialer, ringe sponsor, lage plakater, skaffe ting til messe, ta bilder av prosessen, lage reklamefilm, opprette Instagram-konto osv.

bottom of page