top of page

Som et ledd i bedriftsetableringen er det viktig å øve inn en kort presentasjon; vi kaller den en pitch eller en heistale. Reglene for en pitch er at dere har ett minutt på dere til å forklare hva dere jobber for, hvem dere er og hvilke problemer/behov i samfunnet dere dekker/løser.

 

Dere skal fortelle en "historie" som overbeviser lytterne om Elevbedriften deres og det dere vil drive med.

Dette må med i presentasjonen: 

 • introduksjon

 • problemet produktet løser

 • resultater fra markedsundersøkelsen

 • løsningen dere tilbyr

 • hva dere ønsker å oppnå

 • kontaktinformasjon

Oppgave

Bruk informasjonen over, og jobb i grupper. Diskuter hvem dere er, hvilke problemer/behov dere dekker/løser og lag en pitch.

 

Fremfør pitchen for klassen, og få tilbakemelding. 

 

Skjønte elevene/læreren hvem dere er, hva dere arbeider med og hva dere ønsker å oppnå?

elevator.png

Kriterier for heistalen

 1. Introduksjonen skal være enkel og presis

 2. Det skal være enkelt å forstå hva bedriften gjør/selger

 3. Forklar hvordan dere skal tjene penger

 4. La publikum sitte igjen med spørsmål

 5. Overbevis publikum om Elevbedriften deres

Se video under for mer informasjon. 

bottom of page