top of page

Nå har dere satt opp en god plan for hva dere har lyst til å gjøre, og for hvordan dere har tenkt å gjennomføre den.

 

Husk at det er veldig få bedrifter som gjør absolutt alt selv. For å løse arbeidsoppgaver og få ting gjort er det ofte nødvendig å ha samarbeidsavtaler. Aktuelle samarbeidspartnere kan være personer eller bedrifter som stiller med sin kunnskap eller kompetanse for å hjelpe, mot at de får noe til gjengjeld (for eksempel reklame/synlighet eller tjenester).

 

Den enkleste måten å få til en samarbeidsavtale på, er å ta kontakt med kjentfolk. Summen av alle dere kjenner, blir det vi kaller nettverket deres.

Oppgave

Alle i Elevbedriften skal lage en oversikt over sitt eget nettverk.

 

Begynn med å sette deres eget navn i midten, før der fører opp navnet på familiemedlemmer og slektninger. Få med så mye nyttig informasjon dere kommer på. Da blir det lettere å vite hvem dere skal kontakte når behovet oppstår, og hva de ulike kontaktene muligens kan bidra med.

 

Dette er en fortsettelse av Mulighetsstjernen, som dere fylte ut i trinn 2.2.

nettverk.png

Far

Navn

Jobb

Hobby/interesser

Utdanning

Ekstra info (f.eks. har mye materialer vi kan spørre om å få)

Ditt navn. 


Tante

Navn

Jobb

Hobby/interesser

Utdanning

Ekstra info

Mor 

Navn

Jobb

Hobby/interesser

Utdanning

Ekstra info (f.eks: har verksted)

Nabo

Navn

Jobb

Hobby/interesser

Utdanning

Ekstra info

Onkel

Navn

Jobb

Hobby/interesser

Utdanning

Ekstra info

bottom of page