top of page

Nå har dere gjort dere kjent med hverandres styrker, dere har fordelt roller i bedriften og blitt godt kjent med nærmiljøet. I tillegg skal dere ha fått jobbet litt ekstra med forretningsideen og markedsundersøkelsen deres. Nå er det på tide å legge en fremdriftsplan for arbeidet dere skal gjøre i Elevbedriften. 

For hver arbeidsoppgave dere definerer, bør dere utnevne en ansvarlig i Elevbedriften. Det skal settes et navn på hver eneste arbeidsoppgave, men bare ett! Den ansvarlige kan involvere flere i gjennomføringen, men det er den ansvarlige som skal sørge for at arbeidsoppgaven blir gjennomført.

Fyll på med arbeidsoppgaver fortløpende gjennom hele perioden dere jobber med Elevbedriften. Vi anbefaler dere å starte hver dag med å gjennomgå fremdriftsplanen, slik at dere alltid har oversikt over hva som skal være ferdig til hvilken tid, og hva som må gjøres. 

 

Lag deres egen fremdriftsplan.

 

Her er noen spørsmål som kan gjøre det enklere for dere å fastsette arbeidsoppgavene:

  • Hva må til for at dere skal kunne selge et produkt/tjeneste? Hvem skal gjøre hva?

  • Når må dere være ferdige?

  • Trenger dere en samarbeidspartner/mentor?

Fremdriftsplanen bør lagres på et sted der alle har tilgang til den.

Oppgave

bottom of page