top of page

Skal dere lykkes med Elevbedriften deres, er det viktig at dere gjennomfører en markedsanalyse for å skaffe informasjon om bedriftens marked. Med "marked" mener vi kunder, konkurrenter, salgskanaler, potensielle samarbeidspartnere, ressurser og så videre.

Oppgave

Foreta en analyse av bedrifter og organisasjoner som leverer varer eller tjenester til deres målgruppe (altså til de samme personene som dere vil selge til, eller som vil ta i bruk produktet/tjenesten deres). 

  1. Hva heter bedriften/organisasjonen? Hva driver de med?

  2. Ligner produktet/tjenesten på produktet/tjenesten deres?

  3. Hvilke behov dekker det/den?

  4. Er det noe det/den mangler?

  5. Hvordan tjener bedriften/organisasjonen penger?

  6. Har bedriften/organisasjonen noen samarbeidspartnere? 

bottom of page