top of page

I forrige fase sjekket dere om målgruppen deres faktisk hadde et ønske om å kjøpe produktet deres. I denne fasen skal dere bruke svarene fra markedsundersøkelsen til å gjøre endringer på produktet eller tjenesten. 

Oppgave

Fyll ut spørsmålene under basert på markedsundersøkelsen. Nå som endringene er gjennomført, spør dere personene i målgruppen enda en gang om de ønsker å kjøpe produktet eller tjenesten deres, og om hvordan de liker den nye produktversjonen i forhold til den første.

markedsundersøkelse.png

Hva var bra?

Hva var ikke bra?

Hva bør endres?

Hvordan bør det endres?

bottom of page