top of page

I dette trinnet skal alle fylle ut hver sin mulighetsstjerne. Stjernen er et nyttig redskap på veien til en god forretningsidé, og når dere skal utvikle bedriften eller fordele roller blant dem som er med i bedriften. Fyll ut stjernen i hvert deres dokument, og samle deretter inn svarene.

Husk at dere står sammen om å gjøre bedriften best mulig, og at dette er et godt hjelpemiddel for å få til nettopp dette!

Mulighetsstjerna.png

Erfaring: Hvilke erfaringer sitter du med?

 

 

 

Lidenskap: Har du interesser eller hobbyer dere liker som kan hjelpe gruppa?

Evner: Har du noen evner som kan hjelpe gruppen? Eks: er du flink i matte? God til å tegne eller snakke?

Nettverk: Har du noen i ditt nettverk (familie, venner eller noen du kjenner) som kan hjelpe dere med prosjektet?

Ressurser: Har du noen materialer hjemme/på skolen som dere kan bruke i prosjektet?

Oppgave 3.

Først skal dere finne ut hvilken kunnskap og hvilke ressurser bedriften trenger. Deretter går dere gjennom Mulighetsstjernen for å kartlegge hva dere allerede har, og hva dere mangler. Denne kartleggingen blir noe av det viktigste grunnlaget for arbeidet videre. Husk at dere kan legge til mer informasjon etter hvert som tiden går!

2.
Hva kan vi ordne selv?

3.
Hva trenger vi hjelp av andre for å få til?

1.
Hva trenger Elevbedriften?

bottom of page