top of page

Etter dere har funnet ut hvem målgruppen deres er, er det viktig at dere undersøker om målgruppen faktisk er interessert i produktet eller tjenesten dere har tenkt å lage.

Før dere utvikler et produkt, er det altså viktig å spørre personer i målgruppen om de faktisk ønsker å kjøpe og bruke produktet/tjenesten deres. 

Før dere starter undersøkelsen, må dere diskutere følgende spørsmål:

 • Hva vil dere med undersøkelsen?

 • Hva vil dere ha svar på?

 • Hvem skal dere spørre?

 • Hvilke spørsmål skal dere stille?

 • Hvor mye ressurser og tid skal dere bruke?

 • Hva skal dere bruke svarene til?

Oppgave 1. 

Gjennomfør en markedsundersøkelse for behovet/problemet og den eventuell løsningen dere har kommet opp med. Husk å ta vare på alle svarene!

 1. Planlegg hva dere vil si om hvem dere er og hva ideen deres går ut på (4–6 setninger).

 2. Bli enige om hvordan dere skal hente inn informasjon. Vanlige metoder er å dra ut og prate med målgruppen. Dere kan også ta kontakt på e-post, ta en telefon eller lage et digitalt skjema dersom det er vanskelig å avtale fysiske møter.

 3. Det kan være lurt å ha korte intervjuer med flere (10–20 personer) fremfor noen få og lange intervjuer med færre.

 4. Det viktigste er å finne ut om målgruppen ville kjøpt varen / benyttet seg av tjenesten deres, og om de tror at andre også ville ha gjort det. Hvilke spørsmål bør dere stille? Skriv dem ned på forhånd.

 5. Dere kan godt spørre om tips til hvordan produktet kunne ha blitt enda bedre.

 6. VIKTIG! Avslutt med å takke alle for at de svarte på markedsundersøkelsen.

 7. Tolk det dere har funnet ut. Hva forteller undersøkelsen dere?

 8. Trekk konklusjoner, ta avgjørelser og gjør endringer som utvikler ideen videre.

 9. Skriv ned spørsmål, svar og eventuelle funn dere gjør. 

Eksempel på markedsundersøkelse

bottom of page