top of page

Oppgave:

Når dere skal starte en bedrift, er det viktig å tenke på verdiskaping. Kort fortalt er verdiskaping for en bedrift evnen til å lage en tjeneste eller en vare som andre er villig til å betale for. Uten verdiskaping, ingen bedrift.

 

Noen stikkord kan være for eksempel være bærekraft, kvalitet, glede, effektivitet, samhold, forenkling og behov. I denne oppgaven skal dere bli bedre kjent med deres egne verdier og se nærmere på hvordan bedrifter jobber med å skape verdifulle produkter og tjenester for sine målgrupper.

1. Hva er verdifullt for deg ?

2. Hvordan hjelper bedrifter/organisasjoner/mennesker      deg med å sikre disse verdiene?

3. Hvilke verdier bør       
    bedrifter/organisasjoner/mennesker jobbe mer for, og
    hvorfor?

bottom of page